Organisation

Skandinavisk Institutt for Kommunikologi har organiserat sig med sitt Kvalitetsråd och sina Utbildningsprogram enligt nedan.

Läs mer under fliken Organisation. Där hittar du “vårt DNA” och lite mer om Kvalitetsrådet och Utbildningsprogram.

orgKR

Kvalitetsrådet arbetar med kvalitetsfrågor i Institutets regi.

Dessa frågor kan handla om att assistera kommunikologer och kommunikologistudenter i textbearbetning för broschyrer och hemsidor, samt att säkerställa kvalitet i kurser och utbildningar.

Kvalitetsrådets medlemmar är alla certifierade på Advanced Level vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi, samt har relevant fortbildning, moduler i Kvalitetssäkring och Teaching Communicology och har genomfört förändringsarbete på olika systemnivåer (individer, grupper, organisationer).

Läs vidare om: