Kvalitetsrådet

Kvalitetsrådet arbetar med kvalitetsfrågor i Institutets regi.

Dessa frågor kan handla om att assistera kommunikologer och kommunikologistudenter i textbearbetning för broschyrer och hemsidor, samt att säkerställa kvalitet i kurser och utbildningar.

Kvalitetsrådets medlemmar är alla certifierade på Advanced Level vid Skandinavisk Institutt for Kommunikologi, samt har relevant fortbildning, moduler i Kvalitetssäkring och Teaching Communicology och har genomfört förändringsarbete på olika systemnivåer (individer, grupper, organisationer).

För närvarande är vi 12 personer i Kvalitetsrådet. I tillägg till detta har Kvalitetsrådet ett antal resurser anknutna till olika områden. Om du vill bidra kan du maila på kvalitetsradet@kommunikologi.org och berätta lite om dig själv och vad du vill bidra med.

Du kontaktar oss enklast på kvalitetsradet@kommunikologi.se

Kvalitetsrådets medlemmar

MEDLEM KONTAKTINFORMATION
Bea Ahlperby bea@ahlperby.se
Catherine Erngård cathrine@emersonekonomi.se
Ewa Jonason info@ewajonason.se
Jaquline Gyllenberg jaquline@beyondlimit.se
Jorunn Sjøbakken jorunn@studiokomfor.no
Klas Nygren klas.nygren@triagon.se
Maria Lennman maria.lennman@gmail.com
Pia Ståhl pia50stahl@gmail.com
Suss Björklund suss@kommunikologcenter.se
Teija Bervokk info@teijabervokk.se
Truls Fleiner truls@studiokomfor.no