Frågor och svar

Vad är Kommunikologi?

Det är ett kunskapsområde inom förändrings- och utvecklinsgprocesser.

Var kan jag läsa mer?

En del information hittar du här på denna hemsida, annat på våra utbildares hemsidor. Det finns förstås en del böcker skrivna av kommunikologer, däremot är inte boken om Kommunikologi utgiven ännu. 

Vad kan jag göra efter min utbildning?

Utbildning i kommunikologi kan fungera som en “turbo” på det du redan kan och gör. När du har integrerat din kompetens så beror det på dig själv, vad du har för annan utbildning, kunskap och kompetens och vilka andra val du har gjort eller kommer att göra i ditt yrkesval eller för livet.